Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất | Luật thuế TNDN

Mục lục bài viết

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu dựa trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Đối tượng nộp thuế TNDN là tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế TNDN. Thuế suất thuế TNDN giao động từ 20-50%.

thuế thu nhập doanh nghiệp là gì

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) là nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng anh là Profit tax. Các luật về thuế thu nhập doanh nghiệp qua nhiều năm đã có sự sửa đổi, bổ sung để phù hợp với cơ cấu và sự phát triển của thị trường. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về luật thuế doanh nghiệp mới nhất để các bạn có thể hiểu rõ hơn về luật thuế tndn hiện hành của nhà nước ta.

Thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp tùy vào từng ngành nghề khác nhau mà mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ không giống nhau. Theo khảo sát mức thuế suất thường giao động từ 20% (đối với các loại hình sản xuất kinh doanh thông thường) - 50% (đối với các hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm).

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được Nhà nước ưu đãi khi thuộc trường hợp kinh doanh ngành nghề đặc biệt. Điều này được quy định rõ trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

2. Văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Bảng hệ thống văn bản pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Số

Tên văn bản

Ngày có hiệu lực

Loại văn bản

14/2008/QH12

Luật số 14/2008/QH12 của Quốc hội khoá XII về Thuế thu nhập

01/01/2009  

Luật

32/2013/QH13

Luật số 32/2013/QH13 ban hành ngày 19/06/2013 của Quốc hội khoá XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

01/01/2014

Luật

71/2014/QH13

Luật số 71/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 của Quốc hội khoá XIII sửa đổi các Luật về thuế 2014

01/01/2015

Luật

218/2013/NĐ-Cp

Nghị định 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

15/02/2014

Nghị định

91/2014/NĐ-CP

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế

15/11/2014

Nghị định

12/2015/NĐ-Cp

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

01/01/2015

Nghị định

2/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

26/05/2015

Nghị định

66/2010/TT-BTC

Thông tư 66/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết

06/06/2010

Thông tư

199/2012/TT-BTC

Thông tư 199/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 122/2011/NĐ-CP về chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

31/12/2012

Thông tư

135/2013/TT-BTC

Thông tư 135/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức tài chính vi mô

11/11/2013

Thông tư

78/2014/TT-BTC

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/nđ-cp ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

02/08/2014

Thông tư

212/2015/TT-BTC

Thông tư 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại nghị định số 19/2015/nđ-cp ngày 14/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường       

15/01/2015  

Thông tư

119/2014/TT-BTC

Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

15/01/2015

Thông tư

151/2014/TT-BTC

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

15/01/2015

Thông tư

96/2015/TT-BTC

Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành 22/06/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

06/08/2015

Thông tư

26/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

14/09/2015

Văn bản hợp nhất

       Hệ thống văn bản liên quan

1

Hệ thống pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp

2

Hệ thống pháp luật về Thuế thu nhập cá nhân

văn bản hợp nhất thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Thời hạn nộp thuế TNDN

Thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Căn cứ tạm nộp là kết quả sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý giống như trước ngày 15 tháng 11 năm 2014 theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2014.

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp có phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính phải nộp, thì doanh nghiệp phải nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào các ngày như sau:

- Ngày 30/04 cho kỳ tính thuế quý I (từ ngày 01/01 đến ngày 31/03)

- Ngày 30/07 cho kỳ tính thuế quý II

- Ngày 30/10 cho kỳ tính thuế quý III

- Ngày 30/01 của năm tài chính tiếp sau, tức là cho kỳ tính thuế quý IV.

Đối với thời hạn nộp sơ quyết toán thuế năm, theo quy định chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem ngay cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất theo quy định của pháp luật

Chia sẻ bài viết này:

Tổng lượt bình luận: {{totalComments}} - Tổng lượt trả lời: {{totalReplies}}


{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}} Đã bình luận vào lúc {{comment.created_at}}

{{comment.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{comment.content}}

{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}}

{{reply.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{reply.content}}

Bạn cần tư vấn?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Email
chat_icon
Chat
Hotline
chat_icon
Messenger
chat_icon
Zalo
Scroll top
Gửi lời nhắn đến chúng tôi

Liên hệ

Bạn cần được tư vấn? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn đã gửi thông tin thành công, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ tư vấn bạn trong thời gian sớm nhất!