Công ty TNHH là gì?

Công ty TNHH (Trách nghiệm hữu hạn) là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Trên phương diện pháp luật công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân có quyền và nghĩa vụ ứng với quyền sỡ hữu công. Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký.

công ty tnhh là gì

Chắc hẳn, bạn sẽ thấy tên công ty Trách nhiệm hữu Hạn tiếng Anh có chữ viết tắt là Ltd (limited liability company- viết tắt:LLC), ký hiệu này mang ý nghĩa là chỉ loại hình công ty TNHH tư nhân.

+ Ví dụ: Cách viết tên công ty TNHH dịch sang tiếng Anh: 

CÔNG TY TNHH ..................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng Anh: ........................ COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt.................................................. CO., LTD

Giải thích định nghĩa:

Thể nhân là một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Pháp nhân là một định nghĩa trong luật pháp về một thực thể mang tính hội đoàn, thường dùng trong luật kinh tế.

Mục lục bài viết

1. Đặc điểm công ty TNHH

Phân loại:

 • Có 2 loại công ty TNHH : Công ty TNHH 1 thành viên (mtv) và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

+ Công ty TNHH 1 thành viên là hình thức đặc biệt của công ty tnhh do một tổ chức hay một cá nhân là chủ sở hữu chịu toàn bộ trách nghiệm trước pháp luật

+ Công ty TNHH 2 thành viên phải có 2 thành viên trở lên và số thành viên không vượt quá 50, có nghĩa vụ chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật.

 •  Điểm khác biệt lớn so với loại hình công ty cổ phần là công ty TNHH không được phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
 • Công ty là một tổ chức kinh tế hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng theo quy định của pháp luật
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cơ quan nhà nước cấp giấy phép kinh doanh.

công ty tnhh tiếng anh

Sơ đồ tổ chức:

Với công ty TNHH MTV: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, Các phòng ban bên dưới

Với công ty TNHH 2 thành viên: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, Giám đốc/ Tổng giám đốc (có thể thuê mướn), các bộ phận phòng ban bên dưới. Nếu Công ty TNHH có nhiều hơn mười một thành viên phải thành lập Ban kiểm soát.

sơ đồ tổ chức công ty tnhh

Sơ đồ tổ chức của công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải có ban kiểm soát

Điều lệ công ty TNHH

Tải ngay điều lệ công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên được Luật viên Con Số Thông Minh biên soạn theo quy định của pháp luật.

2. Ưu nhược điểm khi thành lập công ty TNHH

Nhược điểm:

 • Do chế độ TNHH nên uy tín của công ty trước đối tác, ký kết hợp đồng khó khăn
 •  Công ty TNHH chịu quản lý chặt chẽ của pháp luật hơn loại hình công ty hợp danh, công ty tư nhân.
 • Chỉ có thể huy động vốn bằng cách huy động thêm người góp vốn hoặc các thành viên cũ góp thêm vốn cho công ty. Chú ý: Số lượng thành viên phải dưới 50 người.

điều lệ công ty tnhh

ƯU điểm:

 • Là loại hình doanh nghiệp phổ biến và rất phù hợp cho quy mô vừa và nhỏ.
 • Quản lý đơn giản hơn loại hình công ty khác vì số lượng thành viên giới hạn 50 người.
 • Quy định về thủ tục chuyển nhượng vốn chặt chẽ.
 • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số tiền góp vào công ty.

+ Ví dụ: công ty có khoản nợ 2 tỷ đồng. Bạn góp vốn 1 tỷ đồng thì chỉ chịu trách nhiệm trả nợ là 1 tỷ đồng, đúng với số tiền đã góp vốn.

Chia sẻ bài viết này:

Tổng lượt bình luận: {{totalComments}} - Tổng lượt trả lời: {{totalReplies}}


{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}} Đã bình luận vào lúc {{comment.created_at}}

{{comment.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{comment.content}}

{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}}

{{reply.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{reply.content}}

Bạn cần tư vấn?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Email
chat_icon
Chat
Hotline
chat_icon
Messenger
chat_icon
Zalo
Scroll top
Gửi lời nhắn đến chúng tôi

Liên hệ

Bạn cần được tư vấn? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn đã gửi thông tin thành công, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ tư vấn bạn trong thời gian sớm nhất!