Cổ đông là gì? Các loại cổ đông và quyền, nghĩa vụ như thế nào?

Phong trào Startup tại Việt Nam hiện đang nóng hơn bao giờ hết khi các chương trình, quỹ đầu tư về Startup phát triển bùng nổ. Các thuật ngữ như cổ phần, cổ đông xuất hiện với tần suất cao hơn, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem cổ đông là gì và những ràng buộc liên quan. 

Tóm tắt nội dung

Cũng theo Luật Doanh Nghiệp năm 2014 ta sẽ có 3 loại cổ đông gồm:

 • Cổ đông sáng lập
 • Cổ đông phổ thông
 • Cổ đông ưu đãi

Điều kiện để có thể trở thành 1 trong 3 loại cổ đông trên như sau:

Cổ đông sáng lập là gì?: 

 • Cổ đông có thể là cá nhân đơn lẻ hay tổ chức có góp vốn bằng tài sản để sở hữu thấp nhất là một phần cổ phần Công ty
 • Tại thời điểm thành lập Doanh Nghiệp, cổ đông sáng lập sẽ là người ký vào văn bản xác nhận là thành viên sáng lập. Công ty cổ phần thành lập phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập như trên.
 • Mỗi Cổ đông sáng lập bắt buộc phải sở hữu ít nhất 20% cổ phần trên tổng cổ phần phổ thông của Doanh nghiệp tại thời điểm thành lập. Nếu CĐ sáng lập không góp đủ số vốn đã đăng kí trong thời hạn 60 ngày tại thời điểm đăng ký  thì xử lý như sau: 
  • Những cổ đông còn lại có nghĩa vụ đóng góp đủ số cổ phần mà cổ đông sáng lập không đóng góp đủ. Các cổ đông còn lại đóng góp dựa trên tỷ lệ hiện nay họ đang sở hữu trong công ty. 
  • Huy động, gọi vốn cổ đông khác vào góp cùng 
  • Một trong những cổ đông còn lại góp sao cho đủ như trong đăng ký vốn điều lệ

“Các bạn thường nghe nói từ cổ đông và shareholder trong một cuộc thảo luận giữa các Shark và tự đặt ra câu hỏi cổ đông tiếng anh là gì? Thì Shareholder có nghĩa là cổ đông” 

Cổ đông phổ thông: sở hữu cổ phần phổ thông của Doanh Nghiệp, Công ty.

Cổ đông ưu đãi chỉ cần sở hữu được các cổ phần sau:

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết 
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức 
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại 
 • Cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định.

“Cổ đông lớn là gì ? Căn cứ theo luật chứng khoán 2006 Cổ đông lớn là Cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phiếu​ có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.”

2. Phân loại các cổ đông cho công ty cổ phần

Như trên bạn đã biết được rằng trong một Công Ty cổ phần thường sẽ có 3 loại cổ đông. Vậy để phân biệt các cổ đông này chúng ta hãy cùng xem xét bảng dưới

phân loại cổ đông

STT

Tiêu chí

Cổ đông sáng lập

Cổ đông phổ thông

Cổ đông ưu đãi

1

Khái niệm

Cổ đông sáng lập phải là người/tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Cổ đông sáng lập có thể là cổ đông phổ thông, nhưng chiều ngược lại là không thể.

Cổ đông phổ thông là người sở hữu cổ phần phổ thông.

Người sở hữu cổ phần ưu đãi là cổ đông ưu đãi.

2

Phân loại

 

 

Gồm 4 loại:

 • Cổ đông ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ đông ưu đãi cổ tức;
 • Cổ đông ưu đãi hoàn lại;
 • Cổ đông ưu đãi khác theo Điều lệ công ty

3

Quyền chuyển nhượng CP

Bị hạn chế quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

 • Chỉ được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác;
 • Phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông nếu chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập.

Được tự do chuyển nhượng cổ phần trừ trường hợp chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập bị hạn chế trong 03 năm sau khi đăng ký kinh doanh.

Cổ đông ưu đãi biểu quyết không thể chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

4

Nghĩa vụ

Phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp

Thanh toán đúng thời hạn và đủ số cổ phần đã cam kết mua.

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.

Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty đề ra.

Chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trong công ty.

Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

 

“Bạn có biết Đại hội đồng cổ đông tiếng anh là gì không? Chắc hẳn trong công việc hay TV bạn đã đôi lần nghe nhắc đến từ Annual General Meeting, nó có nghĩa là Đại hội đồng cổ đông trong tiếng việt”

Khi theo dõi Shark Tank bạn chắc hẳn đã nghe về cổ đông chiến lược, vậy cổ đông chiến lược là gì ? Theo Nghị định 9/2011/NĐ-CP thì nhà đầu tư chiến lược là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài:có năng lực tài chính và có cam kết bằng văn bản trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp; cung ứng nguyên vật liệu; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Mong rằng sau bài viết này bạn sẽ hiểu rõ hơn về các định nghĩa cơ bản trong quá trình tìm hiểu hay thành lập công ty để tránh những trường hợp không đáng có.

Chia sẻ bài viết này:

Tổng lượt bình luận: {{totalComments}} - Tổng lượt trả lời: {{totalReplies}}


{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}} Đã bình luận vào lúc {{comment.created_at}}

{{comment.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{comment.content}}

{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}}

{{reply.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{reply.content}}

Bạn cần tư vấn?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Email
chat_icon
Chat
Hotline
chat_icon
Messenger
chat_icon
Zalo
Scroll top
Gửi lời nhắn đến chúng tôi

Liên hệ

Bạn cần được tư vấn? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn đã gửi thông tin thành công, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ tư vấn bạn trong thời gian sớm nhất!