Thuế môn bài là gì? Mức đóng và cách thức nộp thuế môn bài

Thuế môn bài là gì? Đây là một câu hỏi mà không ít nhà doanh nghiệp đang thắc mắc hiện nay. Để biết rõ về cách thức nộp thuế cũng như mức đóng thuế môn bài như thế nào? Thì các bạn hãy theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi để biết câu trả lời nhé!

Mục lục bài viết

Đối tượng nộp thuế môn bài

 • Các doanh nghiệp đành ký thành lập công ty theo đúng quy định của pháp luật đề ra.
 • Các tổ chức kinh doanh được thành lập dựa theo Luật của hợp tác xã.
 • Những đơn vị sự nghiệp đăng ký thành lập theo đúng quy định của pháp luật.
 • Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội hay tổ chức xã hội, xã hội – nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân đều phải nộp thuế môn bài.
 • Các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Những văn phòng, chi nhánh đại diện và địa điểm kinh doanh của một số tổ chức cần phải nộp lệ phí môn bài dựa vào quy định của các điều khoản 1, 2, 3, 4 và 5 (nếu có).
 • Hộ gia đình, cá nhân hay nhóm cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh.

>Đối tượng miễn thuế môn bài

 • Đối với những cá nhân, nhóm cá nhân hay các hộ gia đình tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng mức thu nhập bình quân hàng năm dưới 100 triệu đồng sẽ được miễn phí đóng thuế môn bài.
 • Những cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định.
 • Các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tham gia sản xuất muối.
 • Những tổ chức, cá nhân, gia đình, nhóm cá nhân được miễn phí thuế bài khi nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản hay liên quan đến dịch vị hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa của phường, xã hay cơ quan báo chí cũng sẽ được miễn đóng thuế môn bài.
 • Các chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh của hợp tác xã tham gia trực tiếp vào hoạt động phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 • Hợp tác xã tham gia phục vụ sản xuất nông nghiệp hay quỹ tín dụng nhân dân xã. Những chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh của hợp tác xã của các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh trên miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo đúng quy luật của Ủy ban Dân tộc.

hoạch toán thuế môn bài

2. Mức thuế, bậc thuế môn bài cần phải nộp

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trước năm 2018 và doanh nghiệp, tổ chức thành lập từ ngày 01/01/2019 – 30/06/2019 sẽ phải nộp thuế môn bài 2019 như sau:

+ Hạch toán nộp thuế môn bài 3 triệu đồng mỗi năm là bậc thuế môn bài 2019 mà các doanh nghiệp, tổ chức có số vốn điều lệ hoặc số vốn đầu tư trên 10 tỷ cần phải đóng.

+ Nếu số vốn đầu tư và vốn điều lệ của các doanh nghiệp, tổ chức dưới 10 tỷ phải đóng mức định khoản thuế môn bài là 2 triệu đồng mỗi năm.

+ Còn đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hay đơn vị sự nghiệp và những tổ chức kinh tế khác sẽ phải đóng lệ phí môn bài là 1 triệu đồng/năm.

Những doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/07/2019 – 31/12/2019 sẽ phải đóng mức thuế môn bài 2019 như sau:

+ Mức đóng thuế môn bài 2019 đối với các doanh nghiệp, tổ chức có số vốn điều lệ và vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là 1.500.000 đồng.

+ Số vốn điều lệ và vốn đầu tư dưới 10 tỷ, thì các doanh nghiệp sẽ phải nộp 1 triệu đồng.

+ Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác sẽ có mức định khoản thuế môn bài 2019 là 500.000 đồng.

3. Thời gian nộp thuế môn bài

Thời hạn nộp thuế môn bài đối với các doanh nghiệp, chi nhánh hay địa điểm kinh doanh, các văn phòng đại diện thành lập trước năm 2018 nộp muộn nhất vào ngày 30/01/2019. Sau hạn này, các doanh nghiệp phải đóng thêm 0.03%/ ngày lãi suất nộp muộn.

Còn riêng đối với các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh thành lập trong năm 2019, thời hạn chậm nhất vào ngày cuối cùng dựa trên thời hạn trong tờ giấy kê khai lệ phí.

nộp thuế môn bài

3.1 Thời gian khai lệ phí môn bài

Theo Mẫu 01/MBAI nghị định 139/2016/NĐ-CP thì các doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ phải lập và nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông thường ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh chính là ngày được cấp giấy phép kinh doanh (GPKD).

Nếu như ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh khác với ngày cấp GPKD thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài trong vòng 30 ngày tính từ ngày bắt đầu. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sẽ được kê khai trong Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.

3.2 Các quy định xử phạt chậm nộp thuế môn bài

Mức xử phạt chậm nộp thuế môn bài so với số ngày được kê trên tờ kê khai lệ phí sẽ được tính như sau:

 • Chậm từ 1 – 5 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ sẽ phạt ở mức cảnh cáo.
 • Chậm từ 1 – 10 ngày, mức phạt chậm nộp thuế môn bài sẽ từ 400.000 – 1.000.000 đồng.
 • Chậm từ 11 – 20 ngày phạt 800.000 – 2.000.000 đồng.
 • Chậm từ 21 – 30 ngày phạt 1.200.000 – 3.000.000 đồng.
 • Chậm từ 31 – 40 ngày phạt 1.600.000 – 4.000.000 đồng.
 • Chậm từ 41 – 90 ngày phạt 2.000.000 – 5.000.0000 đồng.
 • Chậm 90 ngày phạt từ 3.500.000 – 5.000.000 đồng.

Trong trường hợp doanh nghiệp nộp lệ phí chậm hơn so với thời hạn thì mức phạt sẽ được tính theo công thức: 

Số tiền chậm nộp = mức lệ phí môn bài x 0.003% x số ngày nộp chậm.

Cách tính thuế môn bài

4. Hướng dẫn kê khai nộp thuế môn bài

Cách lập tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh, doanh nghiệp:

Tờ khai thuế môn bài

Nộp tiền lệ phí môn bài

Các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trước năm 2019

+ Không phải làm tờ khai thuế môn bài 2019

+ Đối với những trường hợp có thay đổi về số vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ cũng không cần phải làm lại hồ sơ.


Hạn nộp phí lệ phí môn bài là ngày 30/01/2019

Các doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2019

+ Thời hạn khai lệ phí môn bài chậm nhất cho doanh nghiệp mới thành lập là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu sản xuất kinh doanh.

+ Trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập mà chưa hoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải đóng lệ phí môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp GPKD.Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chính là thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài

Mẫu tờ khai thuế môn bài theo nghị định 139

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm………………


 

[02] Lần đầu 

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí: ................................................................................................... 

[05] Mã số thuế: ................................................................................................................ 

[06] Địa chỉ: ...................................................................................................................... 

[07] Quận/huyện:……………………… [08] Tỉnh/Thành phố: .......................................... 

[09] Điện thoại:……………………… [10] Fax: …………………… [11] Email: ................. 

[12] Đại lý thuế (nếu có): ............................................................................................... 

[13] Mã số thuế: ................................................................................................................ 

[14] Địa chỉ: ...................................................................................................................... 

[15] Quận/huyện: …………………………[16] Tỉnh/Thành phố: ....................................... 

[17] Điện thoại: …………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ........................... 

[20] Hợp đồng đại lý thuế số: …………………………… ngày ......................................... 

□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài

…………………………………………

…………………………

[22]

 

 

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

…………………………………………

…………………………………………

[23]

 

 

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

 

 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

5. Hướng dẫn nộp thuế môn bài bằng chữ ký số

Với công nghệ ngày càng phát triển hiện nay, các doanh nghiệp không cần phải tốn thời gian để tìm kiếm địa chỉ nộp thuế môn bài ở đâu. Chỉ với vài thao tác đơn giản là bạn đã có thể thực hiện cách nộp thuế môn bài qua mạng 2019. Dưới đây là hướng dẫn nộp thuế môn bài qua mạng.

+ Bước 1: Đăng ký nộp thuế điện tử qua địa chỉ sau: https://nopthue.gdt.gov.vn. Sau đó nhấn nút đăng ký, nhập mã số thuế của công ty, điền chính xác thông tin về số điện thoại, thư điện tử (email), ngân hàng và số tài khoản sau đó nhấn vào nút bấm Tiếp Tục.

+ Bước 2: Khi đã đăng ký tài khoản thuế môn bài thành công, các bạn quay về trang chủ của trang web và đăng nhập. Sau khi đã đăng nhập thành công, các bạn có thể thực hiện cách nộp thuế môn bài điện tử được rồi đấy.

Để thực hiện được cách nộp thuế môn bài 2019, bạn cần nhập thông tin chính xác vào mục Lập giấy nộp tiền, bạn lựa chọn Ngân hàng và số TK đã được ủy quyền, thông tin này sẽ được lưu mặc định khi bạn sử dụng CKS đăng ký nộp thuế điện tử.

Tiếp tục, bấm vào nút 3 chấm, bạn sẽ thấy trên màn hình xuất hiện bảng Tra cứu danh mục, hãy lựa chọn “1800 – Thuế môn bài” và nhấn nút Tra Cứu.

Lúc này, bạn sẽ thấy có một danh sách các bậc thuế môn bài xuất hiện, để biết được doanh nghiệp bạn thuộc bậc thuế môn nào thì hãy bấm vào tra vốn điều lệ nhé.

Khi đã chọn bậc thuế xong, bạn nhập đầy đủ thông tin vào phần Kỳ thuế, ghi chú và số tiền rồi nhấn nút “Hoàn Thành” để hoàn tất việc lập giấy nộp tiền. Để nộp tiền bạn bấm vào Ký và nộp, sau đó bấm Ok để để nhập mã PIN của chữ số ký. Như vậy, các bạn đã thực hiện xong cách nộp thuế môn bài qua mạng bằng chữ ký số rồi đấy.

Nếu không thích nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng thì các bạn có thể nộp thuế môn bài trực tiếp tại các kho bạc hoặc ngân hàng Vietinbank.

6. Mã tiểu mục dùng để nộp tiền thuế môn bài

Các tiểu mục nộp thuế dùng để nộp thuế môn bài:

 • Tiểu mục nộp thuế môn bài 2862: Đối với mức lệ phí môn bài 3.000.000/ năm.
 • Mã chương thuế môn bài 2863: Đối với mức lệ phí môn bài 2.000.000/ năm
 • Mã chương nộp thuế môn bài 2864: Đối với mức lệ phí môn bài 1.000.000/ năm
 • Mã tiểu mục 4943: Đối với những hành vi nộp chậm thuế môn bài
 • tiểu mục thuế môn bài 4254: Đối với hành vị chậm nộp tờ khai thuế môn bài.

Với những thông tin cung cấp ở trên, bạn đã hiểu được thuế môn bài là gì? Lệ phí môn bài là gì? Và đối với văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài phải không nào. Hy vọng, đây sẽ là những thông tin hữu ích nhất đối với các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chia sẻ bài viết này:

Tổng lượt bình luận: {{totalComments}} - Tổng lượt trả lời: {{totalReplies}}


{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}} Đã bình luận vào lúc {{comment.created_at}}

{{comment.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{comment.content}}

{{comment.users.user_name}} {{fanpageName}}

{{reply.content | PhoneAndEmailGuard}}

{{reply.content}}

Bạn cần tư vấn?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Email
chat_icon
Chat
Hotline
chat_icon
Messenger
chat_icon
Zalo
Scroll top
Gửi lời nhắn đến chúng tôi

Liên hệ

Bạn cần được tư vấn? Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.

Bạn đã gửi thông tin thành công, chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ tư vấn bạn trong thời gian sớm nhất!